BeautyMed clinic

Аналізи для перевірки здоров’я

Категории
Аналізи для перевірки здоров’я

Нам часто ставлять питання: «Запропонуйте, які аналізи необхідно здати для діагностики і контролю за загальним станом організму».

Ловіть перелік базових показників -сдавати мінімум раз на рік, після настання 30 річчя (підходить для чоловіків і для жінок)

✔️Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою і ШОЕ
✔️Функція печені 👉 АЛТ, АСТ, білірубін прямий і непрямий, амілаза панкреатична, лужна фосфатаза, ліпаза, ГГТП
✔️Білковий обмін 👉 мочевіна, загальний білок, креатинін
✔️Інсулінорезістентность 👉 мочевая кислота, індекс НОМА, гомоцистеїн, глюкоза натще, інсулін
✔️Ліпідний обмін 👉 загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди, індекс атерогенності, омега 3 індекс
✔️Запалення 👉 АСЛО, ультрачутлива з-реактивний білок, фібриноген
✔️Вітамін Д3 (метод хемо-мас-спектрометрії)
✔️Кровь на мікроелементи і важкі метали (селен, цинк, мідь, марганець, кальцій і тд)
✔️Гормони щитовидної желези 👉 Т3 і Т4 вільні, реверсивний Т3, ТТГ, АТ до ТПО, і АТ-ТГ
✔️Діагностіка анеміі 👉 феррітін, трансферин, сироваткової залізо, загальна железосвязивающая здатність сироватки крові, вітамін В12

З турботою про Ваше здоров’я і красу, Beautymed clinic

Які процедури усувають проблему

Мезотерапія

Ласкаво просимо!

Оберіть мову сайту: