BeautyMed clinic

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic містить умови та правила користування сайтом центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic https://beautymed.zp.ua/   (далі за текстом «Сайт»). За основу політики конфіденційності взято положення статей державних документів України:

 • Закону «Про інформацію» у редакції 2020 р.;
 • Закону «Про захист персональних даних» № 2297-VI із змінами та доповненнями;
 • положень Цивільного та Господарського кодексів;
 • Постанови Кабінету Міністрів «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» № 61 від 09.08.1993 р.

Дана політика конфіденційності центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic розроблена та затверджена з метою обґрунтованого та надійного захисту персональних даних клієнтів (у тому числі і користувачів сайту) центру косметології та гінекології BeautyMed clinic, а також інформації, що містить персональні дані.

Політика конфіденційності центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic цілеспрямовано захищає будь-які облікові записи користувачів сайту.

 1. ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що застосовуються в цьому документі, використовуються в наступних значеннях:

 • Власник інформації, що є конфіденційною, – особа, яка на законній підставі має доступ до інформації, що віднесена до розряду конфіденційної, та обмежує доступ до неї, встановивши режим конфіденційності інформації.
 • Доступ до конфіденційної інформації — ознайомлення з нею особами, яким погодився її власник, або у випадках, прописаних у законах України.
 • Клієнт – фізична чи юридична дієздатна особа віком від 18 років, яка повністю прийняла встановлені в даній політиці конфіденційності умови, розміщені на сайті.
 • Контрагент – сторона договору, що отримала доступ до інформації від власника на умовах збереження її конфіденційності.
 • Конфіденційна інформація – відомості, поширення яких, відповідно до передбачених умов, допускається тільки за бажанням фізичних та юридичних осіб, які ними володіють.
 • Конфіденційність інформації – захищеність від несанкціонованих ознайомлень.
 • Передача інформації, що є конфіденційною, – використання відомостей власником інформації в обсягах, передбачених умовами договору, у т. ч. умовами вжиття контрагентом заходів, спрямованих на охорону її конфіденційності.
 • Персональні дані — весь обсяг інформації про ідентифіковану фізичну особу або про ту, яка може бути такою.
 • Надання інформації, яка є конфіденційною, — надання дозволу власником на доступ до інформації, яка знаходиться у його розпорядженні та задокументована на сайті центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic, представникам державних органів для виконання законних функцій.
 • Розголошення інформації, що є конфіденційною, – витік відомостей, спровокований навмисними або ненавмисними діями в усній, письмовій формі або з використанням технічних засобів; доступність такої інформації третім особам всупереч бажанню її власника.
 • Режим конфіденційності інформації — різного виду заходи, створені задля захист персональних даних.
 • Сайт – веб-сайт https://beautymed.zp.ua/ , включаючи всі його піддомени, які під контролем керівництва центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic.
 1. ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Конфіденційними відомостями є:

 • Персональна інформація, залишена під час реєстрації або коментування на сайті, а саме: ім’я, прізвище, телефон, e-mail.
 • Електронні ідентифікатори: IP-адреса, тривалість перебування на сторінці, інформація про браузер або сайт-донору та ін.
 • Інформація про причини звернення клієнта за медичною допомогою, результати його лабораторних досліджень, інші відомості про здоров’я, які мають конфіденційний характер відповідно до законодавчих актів України.
 1. УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим з моменту, коли клієнт дав згоду працювати з його персональними даними: збір, обробка, поширення, доступ. Одночасно клініка вживає заходів, спрямованих на збереження всіх відомостей, що надходять, що мають конфіденційний характер, тобто встановлює порядок звернення та систему заходів контролю його дотримання.

3.2. Від клієнта потрібна згода на такі дії:

 • Обробка персональних даних, серед яких паспортні, електронні, про стан здоров’я та ін.
 • Використання персональних даних власником бази з урахуванням наданих прав та статті 10 Закону України «Про захист персональних даних».
 • Передача інформації, що перебуває в базі персональних даних, про фізособу в межах, що не суперечать статті 14 Закону України «Про захист персональних даних».
 • Надання доступу до персональних даних власником бази, якщо дотримано вимог статті 16 Закону України «Про захист персональних даних».
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ (КЛІЄНТІВ)

4.1. Користувачі мають право:

 • Використовувати публічну інформацію, розміщену на сайті в особистих цілях.
 • Вимагати нерозголошення персональних даних третім особам, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цієї політики конфіденційності.
 • Отримувати доступ до всіх технічних можливостей сайту центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic.

4.2. Користувач бере на себе зобов’язання:

 • Залишати лише достовірні відомості.
 • Не використовувати сайт з метою, що суперечить користувачам угод з центром медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic, законам України та моральним принципам.
 • Нести відповідальність за свої дії перед третіми особами.
 • Вирішувати конфлікти з третіми особами без використання ресурсів центру BeautyMed clinic.

4.3. Клієнту категорично не можна вчиняти такі дії:

 • Реєструватися від іншої особи.
 • Надавати свої реєстраційні дані третім особам.
 • За допомогою сайту зазіхати на честь, гідність, права та свободи інших осіб.
 • Розпалювати ворожнечу на будь-якому ґрунті (расовому, релігійному, міжнаціональному та ін.).
 • Розміщувати матеріали, що не відображають діяльність центру медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic, тобто рекламного, образливого, порнографічного чи еротичного характеру.
 • Опублікувати інформацію, яка порушує права/інтереси третіх осіб, наприклад фото чи відео без згоди учасників зйомки.
 • Своїми діями вводити в оману користувачів сайту.
 • Впроваджувати віруси та шкідливі програми.
 • Використовувати інформацію, розміщену на сайті, у комерційних цілях.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ МЕДИЧНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ BEAUTYMED CLINIC

5.1. Центр медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic має право:

 • Відповідно до чинного законодавства регулювати режим конфіденційності інформації, а саме: у письмовій формі встановлювати, скасовувати, змінювати.
 • Використовувати конфіденційну інформацію з метою, що не суперечить законодавчим актам України та передбаченим угодою.
 • Визначати порядок доступу до персональних даних, які є конфіденційними.
 • Вимагати від осіб, які представляють державні органи, захисту конфіденційності при передачі на законних підставах необхідної інформації.
 • У разі отримання обґрунтованих скарг від інших клієнтів без повідомлення видаляти розміщену користувачем (клієнтом) на сайті інформацію, якщо вона не відповідає чинному законодавству України чи цій політиці конфіденційності.
 • Змінювати політику конфіденційності з метою вдосконалення системи безпеки відповідно до законодавства України.
 • Здійснювати розсилку повідомлень із рекламно-інформаційним змістом. Якщо клієнт не бажає її отримувати, йому слід проінформувати про це центр медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic у будь-який зручний спосіб.
 • Вимагати охорони конфіденційності відомостей від осіб, які їх внаслідок помилкових дій.

5.2. Центр медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic зобов’язується у разі розголошення інформації, незаконного її отримання чи використання третіми особами захищати свої права у порядку, встановленому чинним законодавством, трудовим та цивільно-правовим договорами, а також даною політикою, та вимагати відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями .

 1. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. З метою охорони конфіденційності інформації персоналу BeautyMed clinic, який має доступ до неї у зв’язку з виконанням службових функцій, передбачено:

 • Брати він письмове зобов’язання про нерозголошення інформації, що є конфіденційною, або підписувати договір про конфіденційність і нерозголошення інформації.
 • Суворо виконувати режим конфіденційності інформації, встановлений центром медичної косметології та гінекології.
 • Не допускати розголошення інформації, віднесеної до конфіденційної, що містить персональні дані клієнтів, а також власником якої є медичний центр; не використовувати цю інформацію в особистих цілях і без них на те згоди.
 • Не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною після розірвання трудового договору (контракту).
 • Відшкодовувати збитки, заподіяні клієнту діями, що спровокували витік конфіденційної інформації.

6.2. Центр медичної косметології та гінекології BeautyMed clinic, виконуючи організаційні та технічні заходи, здійснює необхідні заходи захисту персональних даних від несанкціонованого доступу до інформації, її знищення, зміни чи інших дій.

6.3. Відносини між центром медичної косметології та гінекології та його контрагентами у частині про нерозголошення інформації, що є конфіденційною, регулюються відповідними законами, договорами, даною політикою конфіденційності. У договорах окремо зазначено пункт про нерозголошення контрагентом інформації, що становить комерційну таємницю та/або віднесену до категорії конфіденційної.

 1. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ОБЛІКУ, ВИКОРИСТАННЯ, НАДАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Будь-які носії з конфіденційною інформацією, що належить центру медичної косметології та гінекології, у неробочий час зберігаються у закритих сейфах та ящиках; електронні бази захищено надійними паролями.

7.2. Персоналу, який працює з електронними носіями, без узгодження з керівництвом заборонено:

 • Знімати копії з носіїв інформації, виносити їх за межі клініки, передавати особам, які не мають доступу до конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
 • Ознайомити з інформацією, що має конфіденційний характер, співробітників та інших осіб, які не мають офіційного доступу до неї.

7.3. Надання відомостей, що містять конфіденційну інформацію, здійснюється керівником центру або особою, яка його замінює, на підставі письмової вимоги з боку органів державної влади, а також контролюючих та правоохоронних.

7.4. Контрагентам такі відомості можуть надаватися лише після погодження із власником персональних даних.

7.5. Обліком електронних носіїв із конфіденційною інформацією займається відповідальна особа.

Ласкаво просимо!

Оберіть мову сайту: